You are here

Thông tin chi tiết khu đất B2.5 biệt thự liền kề Thanh Hà Mường Thanh

B2-5-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block B2.5 gồm có 3 Block phân chia thành các ô liền kề, biệt thự  tổng số ô là 75 diện tích từ 200m2 tổng giá bán từ 4,8 tỷ chi tiết như sau: – Block B2.5-BT01 gồm có 24 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 200m, chiều cao tối đa là  3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện tích…

Read More

Thông tin chi tiết khu đất B2.4 biệt thự liền kề Thanh Hà Mường Thanh

B2-4-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block B2.4 gồm có 6 Block phân chia thành các ô liền kề, biệt thự  tổng số ô là 197 diện tích từ 200m2, 225m2 đến 300m2 tổng giá bán từ 4,8 tỷ đến 8 tỷ chi tiết như sau: – Block B2.4-BT01 gồm có 40 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 200m, chiều cao tối đa là  3 tầng, với mật độ xây dựng…

Read More

Thông tin chi tiết khu đất B2.3 biệt thự liền kề Thanh Hà Mường Thanh

B2-3-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block B2.3 gồm có 18 Block phân chia thành các ô liền kề tổng số ô là 339 diện tích từ 100m2 tổng giá bán từ 2,6 tỷ chi tiết như sau: – Block B2.3-LK01 gồm có 18 ô liền kề với diện tích phổ biến là 112m, chiều cao tối đa là 4 tầng, với mật độ xây dựng là 76% tổng diện tích ô đất đó. –…

Read More

Thông tin chi tiết khu đất B2.2 biệt thự liền kề Thanh Hà Mường Thanh

B2-2-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block B2.2 gồm có 12 Block phân chia thành các ô liền kề, biệt thự  tổng số ô là 375 diện tích từ 200m2, 225m2 đến 300m2 tổng giá bán từ 4,8 tỷ đến 8 tỷ chi tiết như sau: – Block B2.2-BT01 gồm có 32 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 270m, chiều cao tối đa là 3 tầng, với mật độ xây dựng là 50%…

Read More

Thông tin chi tiết khu đất B2.1 biệt thự liền kề Thanh Hà Mường Thanh

B2-1-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block B2.1 gồm có 24 Block phân chia thành các ô biệt thự tổng số ô là 407 diện tích từ 200m2, 300m2 đến 400m2 tổng giá bán từ 4,8 tỷ đến 10 tỷ chi tiết như sau: – Block B2.1-BT01 gồm có 11 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 300m, chiều cao tối đa là  3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện…

Read More

Thông tin chi tiết khu đất A3.1 biệt thự liền kề Thanh Hà Mường Thanh

A3-1-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block A3.1 gồm có 01 Block phân chia thành các ô biệt thự  tổng số ô là 47 diện tích từ 200m2, 300m2, 350m2 tổng giá bán từ 6 tỷ đến 10 tỷ chi tiết như sau: Ô Biệt thự 01 là ô góc diện tích 185m2 giáp với tuyến đường 14m và 50m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng…

Read More

Thông tin chi tiết khu đất A2.10 biệt thự liền kề Thanh Hà Mường Thanh

A2-10-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block A2.10 gồm có 02 Block phân chia thành các ô liền kề, biệt thự  tổng số ô là 79 diện tích từ 230m2, 360m2, 400m2 tổng giá bán từ 6 tỷ đến 11 tỷ chi tiết như sau: – Block A2.10-BT1 gồm có 57 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 230m2, chiều cao tối đa là  3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện…

Read More

Thông tin chi tiết khu đất A2.7 biệt thự liền kề Thanh Hà Mường Thanh

A2-7-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block A2.7 gồm có 10 Block phân chia thành các ô liền kề, biệt thự  tổng số ô là 182 diện tích từ 80m2, 90m2 đến 130m2 tổng giá bán từ 2 tỷ đến 4 tỷ chi tiết như sau: – Block A2.7-LK1 gồm có 15 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 90m, chiều cao tối đa là 4 tầng, với mật độ xây dựng là 83% tổng…

Read More

Thông tin chi tiết khu đất A2.5 biệt thự liền kề Thanh Hà Mường Thanh

A2-5-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block A2.5 gồm có 03 Block phân chia thành các ô liền kề, biệt thự  tổng số ô là 97 diện tích từ 240m2, 250m2 đến 330m2 tổng giá bán từ 4,8 tỷ đến 9 tỷ chi tiết như sau: – Block A2.5-BT1 gồm có 21 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 250m2, chiều cao tối đa là  3 tầng, với mật độ xây dựng là…

Read More

Thông tin chi tiết khu đất A2.4 biệt thự liền kề Thanh Hà Mường Thanh

A2-4-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block A2.4 gồm có 21 Block phân chia thành các ô liền kề, biệt thự  tổng số ô là 423 diện tích từ 100m2, 120m2 đến 300m2 tổng giá bán từ 2,7 tỷ đến 8 tỷ chi tiết như sau: – Block A2.4-BT1 gồm có 14 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 250m, và ô góc khoảng 360m2, chiều cao tối đa là  3 tầng,…

Read More

Thông tin chi tiết khu đất A2.3 biệt thự liền kề Thanh Hà Mường Thanh

A2-3-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block A2.3 gồm có 12 Block phân chia thành các ô liền kề, biệt thự  tổng số ô là 283 diện tích từ 75m2, 100m2, 200m2, 280m2 đến 300m2 tổng giá bán từ 2,0 tỷ đến 9 tỷ chi tiết như sau: – Block A2.3-BT1 gồm có 14 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 280m2, chiều cao tối đa là  3 tầng, với mật độ xây…

Read More

Thông tin chi tiết khu đất A2.2 biệt thự liền kề Thanh Hà Mường Thanh

A2-2-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block A2.2 gồm có 05 Block phân chia thành các ô liền kề, biệt thự  tổng số ô là 138 diện tích từ 300m2, 360m2, 400m2, 500m2 đến 750m2 tổng giá bán từ 6,5 tỷ đến 15 tỷ chi tiết như sau: – Block A2.2-BT1 gồm có 20 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 300m2, chiều cao tối đa là  3 tầng, với mật độ xây…

Read More

Thông tin chi tiết khu đất A1.3 biệt thự liền kề Thanh Hà Mường Thanh

A1-3-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block A1.3 gồm có 11 Block phân chia thành các ô liền kề, biệt thự tổng số ô là 182 diện tích từ 200m2, 250m2, 300m2, 350m2 đến 400m2 tổng giá bán từ 4,8 tỷ đến 9 tỷ chi tiết như sau: – Block A1.3-BT1 gồm có 16 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 300m2, chiều cao tối đa là 3 tầng, với mật…

Read More

Thông tin chi tiết khu đất A1.2 biệt thự liền kề Thanh Hà Mường Thanh

A1-2-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block A1.2 gồm có 26 Block phân chia thành các ô liền kề, biệt thự  tổng số ô là 530 diện tích từ 85m2, 100m2, 200m2, 250m2 đến 350m2 tổng giá bán từ 2,4 tỷ đến 9 tỷ chi tiết như sau: – Block A1.2-BT1 gồm có 21 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 200m2, chiều cao tối đa là  3 tầng, với…

Read More

Thông tin chi tiết khu đất A1.1 biệt thự liền kề Thanh Hà Mường Thanh

A1-1-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block A1.1 gồm có 7 Block phân chia thành các ô liền kề, biệt thự  tổng số ô là 127 diện tích từ 200m2 đến 300m2 tổng giá bán từ 4,8 tỷ đến 9 tỷ chi tiết như sau: – Block A1.1-BT01 gồm có 17 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 200m, chiều cao tối đa là  3 tầng,…

Read More