Articles Posted by the Author:  • [Phần 6 ] Phướn quảng cáo mua bán bất động sản

    Phướn là hình thức quảng cáo offline không riêng của bất động sản mà còn của rất nhiều các lĩnh vực khác thông thường phướn dùng trong bất động sản dùng để tạo sóng cho cho 1 dự án khi triển khai phân phối. Phướn có nhiều loại kích thước khác nhau riêng phướn to […]