You are here

Chung cư CT11, CT12A, CT12B, CT12C Kim Văn Kim Lũ ( Golden Silk)

chung_cu_kim_van_kim_lu_ct12a_ct12b_ct12c

Chung cư CT11, CT12A, CT12B, CT12C Kim Văn Kim Lũ ( Golden Silk) có bảng giá, bản vẽ 3D, hợp đồng mua bán… Diện tích 40m2-45m2-50m2-55m2-60m2-65m2-70m2-75m2  Quyền lợi cho Quý Khách hàng nhận thông tin dự án Để tiện cho quý khách trong quá trình tìm hiểu dự án Chung cư CT11, CT12A, CT12B, CT12C Kim Văn Kim Lũ ( Golden Silk) thì…

Read More

Chung cư VC2 Kim Văn Kim Lũ-Chung cư Golden Central Tower

chung-cu-golden-central-vc2-kim-van-kim-lu-le-khoi-cong

Chung cư VC2 Kim Văn Kim Lũ – Chung cư Golden Central Tower có bảng giá, bản vẽ 3D, hợp đồng mua bán… Diện tích 48,6-54,4-59,2- 65,9- 66,8- 67,3-76,7-96,10-99,10-103,68m2…  Quyền lợi cho Quý Khách hàng nhận thông tin dự án Để tiện cho quý khách trong quá trình tìm hiểu dự án Chung cư VC2 Kim Văn Kim Lũ ( Chung cư Golden…

Read More