You are here

Chú ý văn bản “Đặt Chỗ” , “Đặt Cọc” , “Ký Hợp Đồng” trong mua bán chung cư ?

hop-dong-mua-nha

Khi mua bán chung cư gia đình bạn thường nghe nói đến hình thức ” đặt chỗ ” ” đặt cọc ” Ký hợp đồng mua bán”  thường thì tâm lý chung của mọi gia đình mua nhà là rõ ràng rồi tính và không phân biệt được  ” đặt chỗ ” ” đặt cọc ” Ký hợp đồng mua bán ”  khác nhau như thế nào ? Cái nào có lợi, cái nào cần chú ý không thì mất tiền.

–  Đặt chỗ : là 1 văn bản thỏa thuận giữa người mua và người bán. Người mua ghi khoảng căn và khoảng tầng mà mình cần mua. Người bán đưa khoảng giá và khoảng tầng mình cần bán. Quyền lợi của bên mua là được thông báo trước khi có giá bán, tầng bán chính thức. Nếu không mua hoàn trả toàn bộ tiền.

Đặt cọc : là 1 văn bản thỏa thuận giữa 2 bên mua và bên bán . Người mua ghi chính xác căn tầng và ngày vào hợp đồng ( thông thường lúc này dự án đã mở bán chính thức ). Quyền lợi của bên Mua là mua chính xác được căn tầng ghi trong giấy đặt cọc . Nghĩa vụ là đóng đủ tiền đặt cọc và vào tên đúng ngày ghi trong giấy đặt cọc nếu chậm hoặc hủy cọc thì mất tiền. Còn bên bán nếu không có căn tầng đó thì bị phạt theo tỷ lệ ghi trong văn bản đặt cọc

Kí hợp đồng mua bán : là kí giữa người mua và chủ đầu tư. lúc này cần đọc kỹ hợp đồng, nếu làm trái thỏa thuẩn trong hợp đồng sẽ bị phạt ,  tỷ lệ phạt phụ thuộc vào thỏa thuận trong hợp đồng giữa 2 bên Mua Và Bán.

Vậy rõ ràng rằng nếu dự án bảo là lúc này có thể đặt chỗ thì thông tin vẫn chưa cụ thể và nếu người mua nhà đặt chỗ thì có lơi là được ưu tiên chọn căn tầng trước và thường là đợt mở bán đầu tiên nên giá rẻ hơn đợt 2,3.. Như vậy sẽ mua được căn đẹp giá rẻ. Mà không mua thì rút tiền về .

Còn đặt cọc và kí hợp đồng mua bán thì nếu bạn không mua thì gần như là sẽ bị phạt,  tỷ lệ phạt phụ thuộc vào thỏa thuận trong hợp đồng giữa 2 bên Mua Và Bán.

Related posts

Leave a Comment