You are here

Đối tượng được mua Nhà ở xã hội The Vesta ( Chung cư The Vesta)

Chung-cu-the-vesta-ha-dong-1

nha-o-xa-hoi

Đối tượng mua Nhà Ở Xã Hội The Vesta Thuộc nhóm 2

ĐỐI TƯỢNG MUA CHUNG CƯ THE VESTA GỒM 2 NHÓM

Nhóm 1 :

Chung cư thương mại gồm tòa V2, V3 nhóm đối tượng là tất cả các đối tượng có nhu cầu mua nhà và có khả năng chi trả.

Xem tòa Thương mại Giá rẻ tại Link sauhttp://nguyenhoangtrong.com/chung-cu-1-ty-tai-ha-dong-giao-nha-quy-12017-chung-cu-v3-prime/

Nhóm 2 :

Nhà ở xã hội gồm tòa V1, V4, V5, V6, V7, V8 chỉ dành cho nhóm mua nhà ở xã hội

Các đối tượng thuộc nhóm 2 gồm có :

1- Người có công với cách mạng quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng.

2- Cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, sự nghiệp, cơ quan Đảng và đoàn thể hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

3- Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp (bao gồm sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ là quân nhân chuyên nghiệp) thuộc lực lượng vũ trang nhân dân hưởng lương từ ngân sách nhà nước; người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân được hưởng các chế độ, chính sách như đối với quân nhân theo quy định của pháp luật về cơ yếu.

4- Công nhân, người lao động thuộc các thành phần kinh tế làm việc tại các khu công nghiệp, gồm: Công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp vừa và nhỏ, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao, các cơ sở sản xuất công nghiệp, thủ công nghiệp (kể cả các cơ sở khai thác, chế biến) của tất cả các ngành, nghề.

5- Người có thu nhập thấp và người thuộc diện hộ gia đình nghèo tại khu vực đô thị.

6- Đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định của pháp luật về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội; người cao tuổi độc thân, cô đơn không nơi nương tựa.

7- Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ khi hết tiêu chuẩn thuê nhà ở công vụ.

8- Học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, trung cấp nghề và trường dạy nghề cho công nhân, không phân biệt công lập hay ngoài công lập.

9- Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện tái định cư mà chưa được bố trí đất ở hoặc nhà ở tái định cư.

ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC MUA NHÀ Ở XÃ HỘI

Thứ nhất, chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích bình quân trong hộ gia đình dưới 8 m2 sàn/người hoặc là nhà ở tạm bợ, hư hỏng, dột nát mà chưa được Nhà nước hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức.

Thứ hai, trường hợp mua nhà ở thì phải có hộ khẩu thường trú hoặc có đăng ký tạm trú nhưng phải đóng bảo hiểm xã hội từ 1 năm trở lên tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án phát triển nhà ở xã hội.

Thứ ba, trường hợp thuê mua nhà ở thì phải thanh toán lần đầu bằng 20% giá trị của nhà ở và phần giá trị còn lại theo Hợp đồng đã ký kết.

Thứ tư, người thu nhập thấp là người không thuộc diện phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân; người thuộc diện hộ gia đình nghèo là đối tượng nằm trong chuẩn nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Đối tượng bảo trợ xã hội phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường, thị trấn nơi cư trú. Học sinh, sinh viên chỉ được phép giải quyết chỗ ở theo hình thức cho thuê.

 

Xem Chi tiết dự án chung cư The Vesta Hà Đông ( Gồm 6 tòa Nhà ở Xã Hội và 2 tòa Thương Mại )

Link Xem tại đây    http://nguyenhoangtrong.com/dang-ky-ho-so-chung-cu-the-vesta-ha-dong/

Phối cảnh tổng thể khu dự án nhà ở xã hội The Vesta

 

I. HỒ SƠ NHÓM THU NHẬP THẤP MUA NHÀ Ở XÃ HỘI THE VESTA

Tải Bộ Thu Nhập Thấp

II. HỒ SƠ NHÓM CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC MUA NHÀ Ở XÃ HỘI THE VESTA

viên chức

III. HỒ SƠ NHÓM SỸ QUAN, QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP

sỹ quan

IV. HỒ SƠ NHÓM CÔNG NHÂN, NGƯỜI LAO ĐỘNG MUA NHÀ Ở XÃ HỘI THE VESTA

Công nhân

 

Liên hệ để lấy mẫu hồ sơ đăng ký :

Nguyễn Trọng : 0968.51.57.55 – 0942.42.12.07

 

 

Related posts

Leave a Comment