You are here

Mặt bằng tòa V3 Chung cư The Vesta ( Nhà ở xã hội The Vesta)

Chung-cu-the-vesta-ha-dong-9

nha-o-xa-hoi

1. Thông số tòa V3 Chung cư The Vesta ( Nhà ở xã hội The Vesta)

* Cao 18 Tầng nổi trong đó :
– Tầng 1 làm Trung tâm thương mại, sinh hoạt cộng đồng
– Tầng 2 – 18 Căn hộ chung cư
* 1 Tầng hầm
* Diện tích : 57m2, 66m2, 68m2
* Số lượng căn hộ : 272 Căn
* Phân Loại : thuộc diện Nhà ở Thương Mại
*Cách bán : Mua trực tiếp chủ đầu tư Hải Phát
*Giải đáp pháp lý và cung cấp hồ sơ đăng kí : 0968.51.57.55 – 0942.42.12.07

Tòa V3 chung cư The Vesta ( Nhà ở xã hội The Vesta)

 

2. Bảng thống kê kỹ thuật tòa V3 Chung cư The Vesta ( Nhà ở xã hội The Vesta)

Thông số kỹ thuật tòa V3 chung cư The Vesta ( Nhà ở xã hội The Vesta)

Tien-do-dong-tien-V3-Prime

 

3. Mặt bằng tòa V3 Chung cư The Vesta ( Nhà ở xã hội The Vesta)

Mặt bằng tòa V3 Chung cư The Vesta ( nhà ở xã hội The Vesta)
Căn 01 Diện tích 74m2 tòa V3 Chung cư The Vesta ( nhà ở xã hội The Vesta)
Căn 02 Diện tích 71m2 tòa V3 Chung cư The Vesta ( nhà ở xã hội The Vesta)
Căn 03 Diện tích 71m2 tòa V3 Chung cư The Vesta ( nhà ở xã hội The Vesta)
Căn 04 Diện tích 61m2 tòa V3 Chung cư The Vesta ( nhà ở xã hội The Vesta)
Căn 05 Diện tích 71m2 tòa V3 Chung cư The Vesta ( nhà ở xã hội The Vesta)
Căn 06 Diện tích 71m2 tòa V3 Chung cư The Vesta ( nhà ở xã hội The Vesta)
Căn 07 Diện tích 74m2 tòa V3 Chung cư The Vesta ( nhà ở xã hội The Vesta)
Căn 08 Diện tích 74m2 tòa V3 Chung cư The Vesta ( nhà ở xã hội The Vesta)
Căn 09 Diện tích 71m2 tòa V3 Chung cư The Vesta ( nhà ở xã hội The Vesta)
Căn 10 Diện tích 71m2 tòa V3 Chung cư The Vesta ( nhà ở xã hội The Vesta)
Căn 11 Diện tích 61m2 tòa V3 Chung cư The Vesta ( nhà ở xã hội The Vesta)
Căn 12 Diện tích 61m2 tòa V3 Chung cư The Vesta ( nhà ở xã hội The Vesta)
Căn 12A Diện tích 61m2 tòa V3 Chung cư The Vesta ( nhà ở xã hội The Vesta)
Căn 14 Diện tích 71m2 tòa V3 Chung cư The Vesta ( nhà ở xã hội The Vesta)
Căn 15 Diện tích 71m2 tòa V3 Chung cư The Vesta ( nhà ở xã hội The Vesta)
Căn 16 Diện tích 74m2 tòa V3 Chung cư The Vesta ( nhà ở xã hội The Vesta)
Căn 16 Diện tích 74m2 tòa V3 Chung cư The Vesta ( nhà ở xã hội The Vesta)

Related posts

Leave a Comment