Nội thất bàn giao Chung cư The Vesta ( Nhà ở Xã Hội The Vesta )

Phụ lục bàn giao nhà xã hội the vesta :

phu-luc-noi-that-nha-o-xa-hoi-the-vesta