You are here

[Phần 4 ] Gửi tin nhắn mua bán bất động sản hàng loạt thông qua phần mềm

SMS-hang-loat

Gửi tin nhắn hàng loạt để quảng cáo việc mua bán bất động sản tới khách hàng đây từng là 1 trào lưu trong những năm 2014 – 2015 – 2016. Hiện nay việc gửi hàng loạt tin nhắn theo hình thức này đã không còn được sử dụng rộng rãi như trước đây. Cách triển khai cũng khá là đơn giản gồm 2 cách chính

SMS- hang-loat

  • Thuê bên dịch vụ để gửi hàng loạt : Cách này nhanh, gọn và số lượng lớn chi phí nhiều thông thường đa số do 1 nhóm thuê 1 vài bên dịch vụ để chạy. Các bạn có thể tìm kiếm trên mạng theo cụm từ khóa " Thuê gửi tin nhắn SMS hàng loạt " hoặc nhờ đồng nghiệp giới thiệu
  • Tự mình gửi thông qua phần mềm SMS Caster Crack + USB 3G đa mạng sử dụng gửi tin + Sim gửi tin giá rẻ. Các công cụ trên các bạn có thể tìm kiếm trên mạng và tự tìm cách sử dụng mình không giới thiệu sâu về phương pháp này.

Đây là 2 cách cơ bản đã từng được sử dụng SMS quảng cáo bất động sản các bạn cần chi tiết hơn vui lòng tìm kiếm trên mạng nhưng các bạn không nên sử dụng phương pháp này nhiều bởi thực sự nó không thân thiện lắm tại thời điểm hiện tại.

Chúc các bạn thành công !

 

 

Related posts

Leave a Comment