You are here

Phần nội dung quan trọng trong hợp đồng chung cư Roman Plaza Hải Phát – Lê Văn Lương Kéo Dài- Vạn Phúc – Tố Hữu

Hop-dong-Chung-cu-Roman-Plaza-Hai-Phat

 Hotline:  Mr: Nguyễn Trọng : 0968.51.57.55 – 0942.42.12.07

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên Bán

 1. 1 Quyền của Bên Bán:
 1. Yêu cầu Bên Mua trả tiền mua Căn hộ theo đúng thỏa thuận tại Điều 3 của Hợp đồng và được tính tiền lãi trong trường hợp Bên Mua chậm thanh toán theo tiến độ thỏa thuận tại Điều 3 của Hợp đồng này. Việc tính lãi suất chậm thanh toán được hai bên thỏa thuận và quy định cụ thể tại khoản 12.1 Điều 12 của Hợp đồng này;
 2. Yêu cầu Bên Mua nhận bàn giao nhà ở theo đúng thời hạn đã thỏa thuận tại Điều 8 Hợp đồng này;
 3. Được bảo lưu quyền sở hữu căn hộ và có quyền từ chối bàn giao Căn hộ hoặc bàn giao bản chính Giấy chứng nhận của Bên Mua cho đến khi Bên Mua hoàn tất các nghĩa vụ thanh toán tiền theo thỏa thuận trong Hợp đồng này;
 4. Trước khi Ban quản trị được thành lập, Bên Bán có quyền ngừng hoặc yêu cầu nhà cung cấp ngừng cung cấp điện, nước và các dịch vụ tiện ích khác nếu Bên Mua (hoặc Bên mua lại nhà ở hoặc Bên nhận chuyển nhượng Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư từ Bên Mua) vi phạm Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành và Bản nội quy nhà chung cư ký giữa Bên Mua và Bên Bán;
 5. Được quyền thay đổi trang thiết bị, vật liệu xây dựng công trình nhà chung cư có giá trị chất lượng tương đương theo quy định của pháp luật về xây dựng;
 6. Thực hiện các quyền và trách nhiệm của Ban quản trị nhà chung cư trong thời gian chưa thành lập Ban quản trị nhà chung cư; ban hành Bản nội quy nhà chung cư; thành lập Ban quản trị nhà chung cư; lựa chọn và ký Hợp đồng với doanh nghiệp quản lý, vận hành nhà chung cư để quản lý vận hành nhà chung cư kể từ khi đưa nhà chung cư vào sử dụng cho đến khi Ban quản trị nhà chung cư được thành lập;,
 7. Đơn phương chấm dứt Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư theo thỏa thuận tại Điều 15 của Hợp đồng này;
 8. Yêu cầu Bên Mua nộp phạt vi phạm Hợp đồng hoặc bồi thường thiệt hại khi vi phạm các thỏa thuận thuộc diện phải nộp phạt hoặc phải bồi thường theo quy định tại Điều 12 của Hợp đồng này hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 9. Được toàn quyền sở hữu, quản lý, khai thác, kinh doanh, sử dụng và các quyền định đoạt hợp pháp khác theo quy định của pháp luật đối với Phần diện tích thuộc sở hữu riêng của Bên Bán được quy định tại Hợp đồng này và Bản nội quy nhà chung cư;
 10. Yêu cầu Bên Mua nộp đầy đủ các giấy tờ, các chứng từ thanh toán liên quan đến Giá trị Căn hộ, phí và lệ phí để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho Bên Mua đúng thời hạn theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp Bên Mua tự nguyện, chủ động thực hiện thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận, Bên Bán có quyền yêu cầu Bên Mua hoàn thành nghĩa vụ thanh toán liên quan đến Giá trị Căn hộ như trường hợp Bên Mua nộp hồ sơ làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho Bên Bán;
 11. Được quyền trực tiếp hoặc chỉ định Doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư quản lý vận hành Phần sở hữu và sử dụng chung của nhà chung cư để phục vụ cư dân sinh sống và làm việc tại Tòa nhà chung cư trước khi thành lập Ban quản trị;
 12. Từ chối làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho Bên Mua trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của Bên Bán mà Bên Mua không nộp đủ các giấy tờ theo thông báo.
 13. Từ chối hỗ trợ Bên Mua làm các thủ tục thế chấp căn hộ tại các tổ chức tín dụng trong trường hợp đề xuất hỗ trợ không phù hợp với quy định của pháp luật và/hoặc ảnh hưởng tới quyền lợi của Bên Bán quy định tại Hợp đồng này hoặc theo quy định của pháp luật.
 14. Các quyền khác được ghi trong Hợp đồng, các phụ lục kèm theo Hợp đồng và theo quy định của pháp luật.

   

   

   

  1. 2 Nghĩa vụ của Bên Bán:
 1. Cung cấp cho Bên Mua các thông tin chính xác về quy hoạch chi tiết, thiết kế nhà chung cư và thiết kế căn hộ đã được phê duyệt. Cung cấp cho Bên Mua kèm theo Hợp đồng này 01 (Một) bản vẽ bố trí mặt bằng Căn hộ, 01 (Một) bản vẽ mặt bằng tầng có Căn hộ, 01 (Một) bản vẽ mặt bằng Tòa nhà chung cư có Căn hộ đã được phê duyệt và các giấy tờ pháp lý có liên quan đến việc mua bán căn hộ;
 2. Xây dựng nhà ở và các công trình hạ tầng phù hợp quy hoạch, nội dung hồ sơ dự án và tiến độ đã được phê duyệt, đảm bảo khi bàn giao thì Bên Mua có thể sử dụng và sinh hoạt bình thường;
 3. Thiết kế diện tích, mặt bằng căn hộ và thiết kế công trình hạ tầng tuân thủ quy hoạch và các quy định của pháp luật về xây dựng. Thiết kế diện tích, mặt bằng căn hộ sẽ không bị thay đổi, trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo thỏa thuận giữa Bên Mua và Bên Bán và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận hoặc thay đổi nhỏ thuận tiện cho các giải pháp kỹ thuật và công năng trong sử dụng;
 4. Đảm bảo chất lượng xây dựng, kiến trúc kỹ thuật và mỹ thuật nhà chung cư theo đúng tiêu chuẩn thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành;
 5. Bảo quản Căn hộ trong thời gian chưa giao nhà ở cho Bên Mua; thực hiện bảo hành Căn hộ và nhà chung cư theo quy định tại Điều 9 của Hợp đồng này;
 6. Bàn giao Căn hộ và các giấy tờ pháp lý có liên quan đến Căn hộ cho Bên Mua theo đúng thời hạn thỏa thuận trong Hợp đồng này;
 7. Hướng dẫn và hỗ trợ Bên Mua ký kết Hợp đồng sử dụng dịch vụ với nhà cung cấp điện nước, viễn thông, truyền hình cáp….;
 8. Nộp các khoản phí, lệ phí khác liên quan đến việc bán Căn hộ theo quy định của pháp luật;
 9. Làm thủ tục để cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho Bên Mua theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp này, Bên Bán sẽ có văn bản thông báo cho Bên Mua về việc nộp các giấy tờ liên quan để Bên Bán làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận cho Bên Mua. Trong thời hạn 7 (Bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của Bên Bán mà Bên Mua không nộp đầy đủ các giấy tờ theo thông báo thì coi như Bên Mua tự nguyện, chủ động tự thực hiện thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Khi Bên Mua tự nguyện, chủ động làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận thì Bên Bán phải hỗ trợ và cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý về Căn hộ cho Bên Mua;
 10. Hỗ trợ Bên Mua làm các thủ tục thế chấp căn hộ đã mua tại Tổ chức tín dụng khi có yêu cầu của Bên Mua trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật và không ảnh hưởng tới quyền lợi của Bên Bán;
 11. Nộp phạt vi phạm Hợp đồng và bồi thường thiệt hại cho Bên Mua khi vi phạm các thỏa thuận thuộc diện phải nộp phạt hoặc bồi thường trong Hợp đồng này hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 12. Tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu để thành lập Ban quản trị nhà chung cư; thực hiện các nhiệm vụ của Ban quản trị nhà chung cư khi nhà chung cư chưa thành lập Ban quản trị;
 13. Ký Hợp đồng bảo lãnh với ngân hàng để thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của Bên Bán đối với Bên Mua theo quy định của pháp luật;
 14. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Bên Mua

 1. 1 Quyền của Bên Mua:
 1. Nhận bàn giao Căn hộ quy định tại Điều 2 của Hợp đồng này có chất lượng với các trang thiết bị, vật liệu nêu tại bảng Danh mục trang thiết bị, vật liệu hoàn thiện mà các bên đã thỏa thuận kèm theo Hợp đồng này và hồ sơ căn hộ theo đúng thỏa thuận trong Hợp đồng này;
 2. Được bố trí 02 (Hai) chỗ để xe máy và phải trả phí trông giữ xe trong bãi đỗ xe của Tòa nhà chung cư theo thiết kế được phê duyệt và theo sắp xếp của Bên Bán/Doanh nghiệp quản lý vận hành do Bên Bán chỉ định sau khi hoàn tất thủ tục nhận bàn giao Căn hộ theo quy định tại Điều 8 của Hợp đồng. Việc bố trí chỗ để xe ôtô cho Bên Mua theo thoả thuận giữa Hai bên áp dụng theo quy định của pháp luật và tùy thuộc hiện trạng mặt bằng thực tế tại từng thời điểm, có thu phí giữ xe;
 3. Yêu cầu Bên Bán làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật (trừ trường hợp Bên Mua tự nguyện thực hiện thủ tục này theo thỏa thuận tại điểm i khoản 5.2 Điều 5 của Hợp đồng này);
 4. Được toàn quyền sở hữu, sử dụng và thực hiện các giao dịch đối với Căn hộ đã mua theo quy định của pháp luật, đồng thời được sử dụng các dịch vụ hạ tầng do Nhà cung cấp dịch vụ trực tiếp hoặc thông qua Bên Bán sau khi nhận bàn giao căn hộ theo quy định về sử dụng các dịch vụ hạ tầng của Nhà cung cấp dịch vụ;
 5. Có quyền từ chối nhận bàn giao Căn hộ nếu Bên Bán không hoàn thành việc xây dựng và đưa vào sử dụng các công trình hạ tầng phục vụ nhu cầu ở thiết yếu, bình thường của Bên Mua theo đúng thỏa thuận tại khoản 4.4 Điều 4 của Hợp đồng này hoặc trong trường hợp Diện tích sử dụng Căn hộ thực tế nhỏ hơn/lớn hơn 5% (Năm phần trăm) so với Diện tích sử dụng Căn hộ ghi trong Hợp đồng này. Việc từ chối nhận bàn giao Căn hộ trong trường hợp này không bị coi là vi phạm các điều kiện bàn giao căn hộ của Bên Mua đối với Bên Bán;
 6. Yêu cầu Bên Bán tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu để thành lập Ban quản trị nhà chung cư nơi có Căn hộ khi có đủ điều kiện thành lập Ban quản trị nhà chung cư theo quy định của pháp luật nhà ở hiện hành;
 7. Yêu cầu Bên Bán hỗ trợ thủ tục thế chấp Căn hộ đã mua tại tổ chức tín dụng trong trường hợp Bên Mua có nhu cầu thế chấp căn hộ tại tổ chức tín dụng theo đúng quy định của Hợp đồng này và quy định của pháp luật;
 8. Yêu cầu Bên Bán nộp kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư theo đúng quy định của pháp luật.
 9. Các quyền khác theo quy định tại Hợp đồng này và theo quy định của pháp luật.

   

   

   

  1. 2 Nghĩa vụ của Bên Mua:
 1. Thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền mua Căn hộ và kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư 2% theo thỏa thuận tại Điều 3 của Hợp đồng này;
 2. Nhận bàn giao Căn hộ theo thỏa thuận tại Điều 8 của Hợp đồng này;
 3. Kể từ ngày bàn giao Căn hộ, Bên Mua hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với Căn hộ đã mua (trừ các trường hợp thuộc trách nhiệm bảo đảm tính pháp lý và việc bảo hành Căn hộ của Bên Bán) và tự chịu trách nhiệm về việc mua, duy trì các Hợp đồng bảo hiểm cần thiết đối với mọi rủi ro, thiệt hại liên quan đến Căn hộ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự phù hợp với quy định của pháp luật;
 4. Kể từ ngày bàn giao Căn hộ, kể cả trường hợp Bên Mua chưa vào sử dụng Căn hộ thì Căn hộ sẽ được quản lý và bảo trì theo Bản nội quy nhà chung cư và Bên Mua phải tuân thủ các quy định được nêu trong Bản nội quy nhà chung cư hoặc các quy định được cấp có thẩm quyền ban hành;
 5. Thanh toán các khoản thuế và lệ phí theo quy định của pháp luật mà Bên Mua phải nộp như thỏa thuận tại Hợp đồng này;
 6. Có trách nhiệm ký Hợp đồng với nhà cung cấp điện, nước ngay khi nhận bàn giao Căn hộ hoặc theo thông báo của Bên Bán và thanh toán các khoản chi phí dịch vụ như: điện, nước, truyền hình cáp, truyền hình vệ tinh, thông tin liên lạc… và các khoản thuế, phí khác phát sinh theo quy định do nhu cầu sử dụng của Bên Mua;
 7. Thanh toán phí quản lý vận hành nhà chung cư và các chi phí khác theo thỏa thuận quy định tại Hợp đồng này, kể cả trường hợp Bên Mua không sử dụng Căn hộ đã mua;
 8. Chấp hành các quy định của Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành và Bản nội quy nhà chung cư; Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư;
 9. Tạo điều kiện thuận lợi cho Doanh nghiệp quản lý vận hành trong việc bảo trì, quản lý vận hành nhà chung cư;
 10. Sử dụng Căn hộ đúng mục đích để ở theo quy định của Luật Nhà ở và theo thỏa thuận tại Điều 2 của Hợp đồng này;
 11. Nộp phạt vi phạm Hợp đồng và bồi thường thiệt hại cho Bên Bán khi vi phạm các thỏa thuận thuộc diện phải nộp phạt hoặc bồi thường theo quy định tại Hợp đồng này hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 12. Đối với các dịch vụ sinh hoạt thiết yếu phục vụ cho căn hộ mà chỉ có duy nhất một nhà cung cấp cho toàn bộ tòa nhà như: điện, nước, gas, truyền hình cáp, truyền hình vệ tinh, thông tin liên lạc, dịch vụ trông giữ xe ô tô, xe máy v.v, sau khi nhận bàn giao Căn hộ, Bên Mua sẽ ký Hợp đồng trực tiếp với Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hoặc thông qua Bên Bán sau khi nhận bàn giao Căn hộ theo quy định về sử dụng các dịch vụ hạ tầng của Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ;
 13. Đảm bảo đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận, cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý cho Bên Bán theo các quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận cho Bên Mua trong quá trình thực hiện Hợp đồng;
 14. Tự chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền nếu trong thời hạn 07 (Bảy) ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của Bên Bán mà Bên Mua không nộp đầy đủ các giấy tờ để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận theo thông báo của Bên Bán.
 15. Tôn trọng và không thực hiện bất kỳ hành vi nào gây ảnh hưởng đến các quyền sở hữu và hoạt động kinh doanh của Bên Bán trong Phần sở hữu riêng của Bên Bán hay gây ảnh hưởng đến các quyền sở hữu và sinh hoạt của các Chủ sở hữu căn hộ khác.
 16. Chịu trách nhiệm bảo quản, sử dụng Phần sở hữu chung trong nhà chung cư theo đúng quy định tại Hợp đồng và Bản nội quy nhà chung cư, quy định của pháp luật đồng thời chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật trong trường hợp làm hỏng hóc, thiệt hại đối tới Phần sở hữu chung này;
 17. Hoàn trả lại các khoản phí, lệ phí thuộc trách nhiệm của Bên Mua cho Bên Bán trong thời hạn 07 (Bảy) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của Bên Bán trong trường hợp Bên Bán thay mặt cho Bên Mua nộp các khoản phí, lệ phí này cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 18. Thông báo bằng văn bản cho Bên Bán trước 10 (Mười) ngày nếu có bất kỳ sự thay đổi nào về thông tin của Bên Mua được quy định tại Khoản 16.1 Điều 16 của Hợp đồng;
 19. Cho phép Bên Bán có quyền tiếp cận vào bên trong Căn hộ vì mục đích khắc phục các sự cố có liên quan đến Tòa nhà chung cư hoặc Căn hộ; bảo hành, xây dựng, đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ và các quyền khác của Bên Bán hoặc Doanh nghiệp quản lý vận hành theo quy định trong Bản nội quy nhà chung cư sau khi Bên Bán đã bàn giao nhà cho Bên Mua;
 20. Khi phát hiện ra sự cố cần bảo hành phải áp dụng tối đa các biện pháp cần thiết để ngăn chặn, phòng ngừa hậu quả xảy ra. Trong trường hợp chậm trễ thông báo hoặc để mặc cho hậu quả xảy ra thì Bên Mua phải chịu trách nhiệm cho phần hậu quả xảy ra đó.
 21. Cung cấp và ký kết các tài liệu liên quan đến việc chuyển giao, công chứng và đăng ký Căn hộ theo yêu cầu của Bên Bán và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; Phối hợp chặt chẽ với Bên Bán trong quá trình làm Giấy chứng nhận.
 22. Bên Mua có trách nhiệm mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định của pháp luật.
 23. Các nghĩa vụ khác theo quy định tại Hợp đồng này và theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Thuế và các khoản phí, lệ phí liên quan

 1. 1 Bên Mua phải thanh toán lệ phí trước bạ, các loại thuế, lệ phí và các loại phí có liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật khi Bên Bán làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho Bên Mua và trong quá trình sở hữu, sử dụng Căn hộ kể từ thời điểm nhận bàn giao căn hộ.
 2. 2 Bên Bán có trách nhiệm nộp các nghĩa vụ tài chính thuộc trách nhiệm của Bên Bán cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.
 3. 3 Bên Mua có trách nhiệm nộp thuế và các loại lệ phí, chi phí (nếu có) theo quy định cho Nhà nước khi thực hiện bán, chuyển nhượng, tặng cho, để thừa kế Căn hộ đã mua cho người khác.

Điều 8. Giao nhận căn hộ

 1. 1 Điều kiện giao nhận Căn hộ:
 1. Bên Bán đã hoàn thành xong việc xây dựng Căn hộ, công trình xây dựng và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của tòa nhà phù hợp với tiến độ ghi trong dự án đã được phê duyệt, bảo đảm kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực;
 2. Bên Mua đã hoàn thành đầy đủ và đúng hạn các nghĩa vụ thanh toán được quy định chi tiết tại Điều 3 của Hợp đồng và các khoản tiền lãi, tiền bồi thường thiệt hại và tiền phạt vi phạm theo thỏa thuận trong Hợp đồng (nếu có);
 3. Căn hộ sẽ chỉ được bàn giao cho Bên Mua hoặc đại diện hợp pháp của Bên Mua khi Bên Mua xuất trình cho Bên Bán bản gốc của: Hợp đồng, Văn bản ủy quyền có công chứng (nếu ủy quyền cho người thứ ba), Văn bản chuyển nhượng Hợp đồng cuối cùng có công chứng và xác nhận của Bên Bán (nếu Bên Mua là Bên nhận chuyển nhượng lại), giấy tờ nhân thân, phiếu thu, hóa đơn thanh toán (nếu có) do Bên Bán phát hành cho Bên Mua hoặc chứng từ chuyển tiền của Ngân hàng nhằm chứng minh rằng Bên Mua đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính quy định tại điểm b khoản 8.1 nêu trên.

   

   

   

  1. 2 Bên Bán bàn giao Căn hộ cho Bên Mua vào quý II năm 2019.

Việc bàn giao Căn hộ có thể sớm hơn hoặc muộn hơn so với thời gian quy định tại khoản này, nhưng không được chậm quá 180 (Một trăm tám mươi) ngày, kể từ thời điểm đến hạn bàn giao Căn hộ cho Bên Mua; Bên Bán phải có văn bản thông báo cho Bên Mua biết lý do chậm bàn giao Căn hộ;

Trước ngày bàn giao Căn hộ 15 (Mười lăm) ngày, Bên Bán sẽ gửi văn bản thông báo cho Bên Mua về thời gian, địa điểm và thủ tục bàn giao Căn hộ.

 1. 3  Căn hộ được bàn giao cho Bên Mua phải theo thiết kế đã được duyệt; sử dụng đúng các thiết bị, vật liệu nêu tại Phụ lục Danh mục trang thiết bị xây dựng, vật liệu hoàn thiện mà các bên đã thỏa thuận theo Hợp đồng, trừ trường hợp thỏa thuận tại điểm e khoản 5.1 Điều 5 của Hợp đồng này.
 2. 4  Vào ngày bàn giao căn hộ theo thông báo, Bên Mua hoặc người được ủy quyền hợp pháp phải đến kiểm tra tình trạng thực tế căn hộ so với thỏa thuận trong Hợp đồng này, cùng với đại diện của Bên Bán đo đạc lại Diện tích sử dụng thực tế Căn hộ và ký vào biên bản bàn giao Căn hộ.

Trường hợp Bên Mua hoặc người được Bên Mua ủy quyền hợp pháp không đến nhận bàn giao Căn hộ theo thông báo của Bên Bán trong thời hạn 30 (Ba mươi) ngày hoặc đến kiểm tra nhưng không nhận bàn giao Căn hộ mà không có lý do chính đáng (trừ trường hợp thuộc diện thỏa thuận tại điểm e khoản 6.1 Điều 6 của Hợp đồng này) thì kể từ ngày đến hạn bàn giao Căn hộ theo thông báo của Bên Bán được xem như Bên Mua đã đồng ý, chính thức nhận bàn giao Căn hộ theo thực tế và Bên Bán đã thực hiện xong trách nhiệm bàn giao Căn hộ theo Hợp đồng, Bên Mua không được quyền nêu bất cứ lý do không hợp lý nào để không nhận bàn giao căn hộ; việc từ chối nhận bàn giao Căn hộ như vậy sẽ được coi là Bên Mua vi phạm Hợp đồng và sẽ được xử lý theo quy định tại Điều 12 của Hợp đồng này.

Tại thời điểm bàn giao Căn hộ, nếu Bên Mua phát hiện Căn hộ có khiếm khuyết, sai sót so với mô tả tại Hợp đồng, Bên Mua có quyền ghi rõ các yêu cầu sửa chữa, khắc phục những điểm không phù hợp vào Biên bản bàn giao căn hộ. Bên Bán có trách nhiệm khắc phục các khiếm khuyết, sai sót này và thông báo cho Bên Mua khi khắc phục xong. Trong trường hợp này việc Bên Bán chậm bàn Căn hộ cho Bên Mua so với thời gian dự kiến theo quy định của Hợp đồng không được xem là Bên Bán vi phạm Hợp đồng. Thời điểm bàn giao Căn hộ được tính từ thời điểm Bên Bán khắc phục xong các lỗi được liệt kê trong Biên bản bàn giao căn hộ.

 1. 5  Kể từ thời điểm hai bên ký biên bản bàn giao Căn hộ, Bên Mua được toàn quyền sử dụng Căn hộ và chịu mọi trách nhiệm có liên quan đến Căn hộ mua bán, kể cả trường hợp Bên Mua có sử dụng hay chưa sử dụng Căn hộ này.

 Hotline:  Mr: Nguyễn Trọng : 0968.51.57.55 – 0942.42.12.07

 

Related posts

Leave a Comment