You are here

Pháp lý của dự án Roman Plaza Hải Phát – Lê Văn Lương Kéo Dài- Vạn Phúc – Tố Hữu

Ho-so-phap-ly-du-an-Roman-Plaza-Hai-Phat

 Hotline:  Mr: Nguyễn Trọng : 0968.51.57.55 – 0942.42.12.07

1. Giấy chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng dự án Roman Plaza Hải Phát

Giay-chap-thuan-ban-ve-tong-the-du-an-Roman-Plaza-Hai-Phat

2. Giấy chấp thuận dự án đầu tư xây dựng dự án Roman Plaza Hải Phát

Giay-chap-thuan-du-an-dau-tu-xay-dung-du-an-Roman-Plaza-Hai-Phat

3. Giấy phép xây dựng dự án Roman Plaza Hải Phát

Giay-phep-xay-dung-du-an-Roman-Plaza-Hai-Phat

4. Nhà ở hình thành trong tương lai dự án Roman Plaza Hải Phát

Giay-nha-o-hinh-thanh-tuong-lai-du-an-Roman-Plaza-Hai-Phat

5. Quyết định giao đất dự án Roman Plaza Hải Phát

Giay-quyet-dinh-giao-dat-du-an-Roman-Plaza-Hai-Phat

6. Thông báo khởi công dự án Roman Plaza Hải Phát

Thong-bao-khoi-cong-du-an-Roman-Plaza-Hai-Phat

 Hotline:  Mr: Nguyễn Trọng : 0968.51.57.55 – 0942.42.12.07

Related posts

Leave a Comment