You are here

Thông tin chi tiết khu đất A1.2 biệt thự liền kề Thanh Hà Mường Thanh

A1-2-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

A1-2-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block A1.2 gồm có 26 Block phân chia thành các ô liền kề, biệt thự  tổng số ô là 530 diện tích từ 85m2, 100m2, 200m2, 250m2 đến 350m2 tổng giá bán từ 2,4 tỷ đến 9 tỷ chi tiết như sau:

– Block A1.2-BT1 gồm có 21 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 200m2, chiều cao tối đa là  3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện tích ô đất đó.

– Block A1.2-BT2 gồm có 12 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 250m2, và ô góc khoảng 350m2, chiều cao tối đa là  3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện tích ô đất đó.

– Block A1.2-BT3 gồm có 26 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 250m2, và ô góc khoảng 350m2, chiều cao tối đa là  3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện tích ô đất đó.

– Block A1.2-BT4 gồm có 10 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 200m2, và ô góc khoảng 300m2, chiều cao tối đa là  3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện tích ô đất đó.

– Block A1.2-LK1 gồm có 25 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 100m2, và ô góc khoảng 100m2, chiều cao tối đa là  4 tầng, với mật độ xây dựng là 78% tổng diện tích ô đất đó

– Block A1.2-LK2 gồm có 25 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 100m, và ô góc khoảng 100m2, chiều cao tối đa là  4 tầng, với mật độ xây dựng là 78% tổng diện tích ô đất đó

– Block A1.2-LK3 gồm có 19 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 75m2, 100m2, chiều cao tối đa là  4 tầng, với mật độ xây dựng là 78% tổng diện tích ô đất đó

– Block A1.2-LK4 gồm có 20 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 100m2, chiều cao tối đa là  4 tầng, với mật độ xây dựng là 76% tổng diện tích ô đất đó

– Block A1.2-LK5 gồm có 24 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 75m2, 100m2, và ô góc khoảng 100m2, chiều cao tối đa là  4 tầng, với mật độ xây dựng là 76% tổng diện tích ô đất đó

– Block A1.2-LK6 gồm có 19 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 75m2, 100m2, chiều cao tối đa là  4 tầng, với mật độ xây dựng là 78% tổng diện tích ô đất đó

– Block A1.2-LK7 gồm có 20 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 100m2, chiều cao tối đa là  4 tầng, với mật độ xây dựng là 76% tổng diện tích ô đất đó

– Block A1.2-LK8 gồm có 33 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 90m2, 100m2, chiều cao tối đa là  4 tầng, với mật độ xây dựng là 76% tổng diện tích ô đất đó

– Block A1.2-LK9 gồm có 23 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 80m2,95m2, chiều cao tối đa là  4 tầng, với mật độ xây dựng là 78% tổng diện tích ô đất đó

– Block A1.2-LK10 gồm có 20 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 95m2, chiều cao tối đa là  4 tầng, với mật độ xây dựng là 76% tổng diện tích ô đất đó

– Block A1.2-LK11 gồm có 23 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 80m2, 95m2, chiều cao tối đa là  4 tầng, với mật độ xây dựng là 78% tổng diện tích ô đất đó

– Block A1.2-LK12 gồm có 25 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 80m2, 95m2, chiều cao tối đa là  4 tầng, với mật độ xây dựng là 78% tổng diện tích ô đất đó

– Block A1.2-LK13 gồm có 26 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 95m2, chiều cao tối đa là  4 tầng, với mật độ xây dựng là 76% tổng diện tích ô đất đó

– Block A1.2-LK14 gồm có 31 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 80m2, 95m2, 100m2, chiều cao tối đa là  4 tầng, với mật độ xây dựng là 78% tổng diện tích ô đất đó

– Block A1.2-LK15 gồm có 26 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 80m2, 100m2, và ô góc khoảng 150m2, chiều cao tối đa là  4 tầng, với mật độ xây dựng là 76% tổng diện tích ô đất đó

– Block A1.2-LK16 gồm có 26 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 85m2, 100m2, chiều cao tối đa là  4 tầng, với mật độ xây dựng là 76% tổng diện tích ô đất đó

– Block A1.2-LK17 gồm có 28 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 85m2, 100m2, chiều cao tối đa là  4 tầng, với mật độ xây dựng là 76% tổng diện tích ô đất đó

– Block A1.2-LK18 gồm có 03 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 100m2, 120m2, chiều cao tối đa là  4 tầng, với mật độ xây dựng là 76% tổng diện tích ô đất đó

– Block A1.2-LK19 gồm có 12 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 100m2, chiều cao tối đa là  4 tầng, với mật độ xây dựng là 76% tổng diện tích ô đất đó

– Block A1.2-LK20 gồm có 07 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 100m, chiều cao tối đa là  4 tầng, với mật độ xây dựng là 76% tổng diện tích ô đất đó

– Block A1.2-LK21 gồm có 07 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 100m, chiều cao tối đa là  4 tầng, với mật độ xây dựng là 76% tổng diện tích ô đất đó

– Block A1.2-LK22 gồm có 19 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 100m, chiều cao tối đa là  4 tầng, với mật độ xây dựng là 76% tổng diện tích ô đất đó

– Giá bán dự kiến của ô Liền kề, Biệt thự tại Block A1.2 là từ 24 triệu/m2 đến 30 tr/m2

1. Chi tiết Block A1.2 Biệt Thự 01 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block A1.2 – BT01 )

A1-2-BT-01-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block A1.2 Biệt Thự 01 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A1.2-BT01) gồm có 21 ô diện tích chủ yếu là 200m2 ( 10m x 20m ) và ô góc 260m2

 • Các ô biệt thự tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 1 đến ô 10 diện tích 212m2 có Hướng Cửa chính là Đông Bắc  giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 11 là ô góc diện tích 262m2 giáp với tuyến đường 17m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 12 là ô góc diện tích 256m2 giáp với tuyến đường 14m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô liền kề từ ô 13 đến ô 21 diện tích 200m2 có Hướng cửa chính là Tây Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

2. Chi tiết Block A1.2 Biệt Thự 02 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block A1.2 – BT02 )

A1-2-BT-02-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block A1.2 Biệt Thự 02 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A1.2-BT02) gồm có 12 ô diện tích chủ yếu là 220m2

 • Các ô biệt thự tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 2 đến ô 11 diện tích 250m2, 300m2 có Hướng Cửa chính là Đông Bắc  giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 01 là ô góc diện tích 350m2 giáp với tuyến đường 17m và 17,5m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 12 là ô góc diện tích 226m2 giáp với tuyến đường 14m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

3. Chi tiết Block A1.2 Biệt Thự 03 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block A1.2 – BT03 )

A1-2-BT-03-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block A1.2 Biệt Thự 03 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A1.2-BT03) gồm có 26 ô diện tích chủ yếu là 250m2 và ô góc 360m2

 • Các ô biệt thự tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 2 đến ô 25 diện tích 250m2 có Hướng Cửa chính là Đông Bắc  giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 1 là ô góc diện tích 250m2 giáp với tuyến đường 14m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 26 là ô góc diện tích 362m2 giáp với tuyến đường 14m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

4. Chi tiết Block A1.2 Biệt Thự 04 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block A1.2 – BT04 )

A1-2-BT-04-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block A1.1 Biệt Thự 04 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A1.1-BT04) gồm có 10 ô diện tích chủ yếu là 200m2 ( 12m x 20m ) và ô góc 282m2

 • Ô Biệt thự 1 là ô góc diện tích 235m2 có hướng cửa chính là Tây Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

 • Các ô biệt thự tại Block A1.1 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 2 đến ô 09 diện tích 200m2 có Hướng Cửa chính là Tây Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

 • Ô Biệt thự 10 là ô góc diện tích 282m2 giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

5. Chi tiết Block A1.2 Liền Kề 01 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block A1.2 – LK01 )

A1-2-LK-01-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block A1.2 Liền Kề 01 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A1.2-LK01) gồm có 25 ô diện tích chủ yếu là 100m2 ( 5m x 20m )

 • Ô liền kề 01 diện tích 120m2 là ô góc giáp với tuyến đường 14m và 17,5m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Các ô liền kề từ 02 đến 06 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Tây Bắc giáp với tuyến đường 17,5m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Ô liền kề 07 diện tích 143m2 là ô góc giáp với tuyến đường 14m và 17,5m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Các ô liền kề từ 08 đến 15 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Đông Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Ô liền kề 16 hướng cửa chính là Đông Bắc diện tích 102m2 là ô góc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Ô liền kề 17 hướng cửa chính là Tây Nam diện tích 102m2 là ô góc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Các ô liền kề từ 18 đến 25 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Tây Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%

6. Chi tiết Block A1.2 Liền Kề 02 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block A1.2 – LK02 )

A1-2-LK-02-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block A1.2 Liền Kề 02 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A1.2-LK02) gồm có 25 ô diện tích chủ yếu là 100m2 ( 5m x 20m )

 • Ô liền kề 01 hướng cửa chính là Đông Bắc diện tích 102m2 là ô góc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Các ô liền kề từ 02 đến 09 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Đông Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Ô liền kề 10 diện tích 107m2 là ô góc giáp với tuyến đường 14m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Các ô liền kề từ 11 đến 15 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Đông Nam giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Ô liền kề 16 diện tích 102m2 là ô góc giáp với tuyến đường 14m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Các ô liền kề từ 17 đến 24 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Tây Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Ô liền kề 25 hướng cửa chính là Tây Nam diện tích 102m2 là ô góc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%

7. Chi tiết Block A1.2 Liền Kề 03 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block A1.2 – LK03 )

A1-2-LK-03-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block A1.2 Liền Kề 03 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A1.2-LK03) gồm có 19 ô diện tích chủ yếu là 100m2 ( 5m x 20m )

 • Ô liền kề 01 diện tích 100m2 là ô góc giáp với tuyến đường 14m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Các ô liền kề từ 02 đến 06 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Tây Bắc giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Ô liền kề 07 diện tích 107m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Tây Bắc giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Ô liền kề 08 diện tích 102m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Đông Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Các ô liền kề từ 09 đến 13 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Đông Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Ô liền kề 14 diện tích 100m2 là ô góc giáp với tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Các ô liền kề từ 15 đến 19 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Tây Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%

8. Chi tiết Block A1.2 Liền Kề 04 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block A1.2 – LK04 )

A1-2-LK-04-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block A1.2 Liền Kề 04 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A1.2-LK04) gồm có 20 ô diện tích chủ yếu là 100m2 ( 5m x 20m )

 • Ô liền kề 01 diện tích 102m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Tây Bắc  giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Các ô liền kề từ 02 đến 09 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Tây Bắc giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Ô liền kề 10 diện tích 102m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Tây Bắc giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Ô liền kề 11 diện tích 102m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Đông Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Các ô liền kề từ 12 đến 19 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Đông Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Ô liền kề 20 diện tích 102m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Đông Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

9. Chi tiết Block A1.2 Liền Kề 05 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block A1.2 – LK05 )

A1-2-LK-05-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block A1.2 Liền Kề 05 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A1.2-LK05) gồm có 24 ô diện tích chủ yếu là 100m2 ( 5m x 20m )

 • Ô liền kề 01 diện tích 102m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Tây Bắc  giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Các ô liền kề từ 02 đến 09 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Tây Bắc giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Ô liền kề 09 diện tích 100m2 là ô góc giáp với tuyến đường 17m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Các ô liền kề từ 11 đến 14 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Đông Bắc giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Ô liền kề 15 diện tích 97m2 là ô góc giáp với tuyến đường 14m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Các ô liền kề từ 16 đến 23 diện tích 100m2 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Đông Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Ô liền kề 20 diện tích 102m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Đông Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

10. Chi tiết Block A1.2 Liền Kề 06 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block A1.2 – LK06 )

A1-2-LK-06-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block A1.2 Liền Kề 06 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A1.2-LK06) gồm có 19 ô diện tích chủ yếu là 100m2 ( 5m x 20m )

 • Ô liền kề 01 diện tích 100m2 là ô góc giáp với 2 tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Các ô liền kề từ 02 đến 06 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Tây Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Ô liền kề 07 diện tích 102m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Tây Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Ô liền kề 08 diện tích 102m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Đông Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Các ô liền kề từ 09 đến 13 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Đông Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Ô liền kề 14 diện tích 100m2 là ô góc  giáp với 2 tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Các ô liền kề từ 15 đến 19 diện tích 75m2 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Tây Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%

11. Chi tiết Block A1.2 Liền Kề 07 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block A1.2 – LK07 )

A1-2-LK-07-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block A1.2 Liền Kề 07 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A1.2-LK07) gồm có 20 ô diện tích chủ yếu là 100m2 ( 5m x 20m )

 • Ô liền kề 01 diện tích 102m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Tây Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Các ô liền kề từ 02 đến 09 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Tây Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Ô liền kề 10 diện tích 102m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Tây Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Ô liền kề 11 diện tích 102m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Đông Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Các ô liền kề từ 12 đến 19 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Đông Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Ô liền kề 20 diện tích 102m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Đông Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

12. Chi tiết Block A1.2 Liền Kề 08 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block A1.2 – LK08 )

A1-2-LK-08-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block A1.2 Liền Kề 08 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A1.2-LK08) gồm có 33 ô diện tích chủ yếu là 100m2 ( 5m x 20m )

 • Ô liền kề 01 diện tích 102m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Tây Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Các ô liền kề từ 02 đến 13 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Tây Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Ô liền kề 14 diện tích 117m2 là ô góc giáp với 2 tuyến đường 14m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Các ô liền kề từ 15 đến 19 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Đông Bắc giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Ô liền kề 20 diện tích 102m2 là ô góc giáp với 2 tuyến đường 14m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Các ô liền kề từ 23 đến 32 diện tích 100m2 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Đông Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Ô liền kề 33 diện tích 102m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Đông Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

13. Chi tiết Block A1.2 Liền Kề 09 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block A1.2 – LK09 )

A1-2-LK-09-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block A1.2 Liền Kề 09 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A1.2-LK09) gồm có 23 ô diện tích chủ yếu là 100m2 ( 5m x 20m ).

 • Ô liền kề 01 diện tích 91m2 là ô góc giáp với tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%.
 • Các ô liền kề từ 02 đến 06 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Tây Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%.
 • Ô liền kề 07 diện tích 91m2 là ô góc giáp với 2 tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%.
 • Các ô liền kề từ 08 đến 14 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Đông Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%.
 • Ô liền kề 15 diện tích 97m2 là ô góc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%.
 • Ô liền kề 16 diện tích 97m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Tây Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%.
 • Các ô liền kề từ 17 đến 22 diện tích 95m2 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Tây Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%.

14. Chi tiết Block A1.2 Liền Kề 10 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block A1.2 – LK10 )

A1-2-LK-10-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block A1.2 Liền Kề 10 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A1.2-LK10) gồm có 20 ô diện tích chủ yếu là 100m2 ( 5m x 20m )

 • Ô liền kề 01 diện tích 96m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Đông Bắc giáp với tuyến đường 14m  số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Các ô liền kề từ 02 đến 09 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Đông Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Ô liền kề 10 diện tích 97m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Đông Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Ô liền kề 11 diện tích 97m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Tây Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Các ô liền kề từ 12 đến 19 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Tây Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Ô liền kề 20 diện tích 97m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Tây Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

15. Chi tiết Block A1.2 Liền Kề 11 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block A1.2 – LK11 )

A1-2-LK-11-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block A1.2 Liền Kề 11 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A1.2-LK11) gồm có 23 ô diện tích chủ yếu là 100m2 ( 5m x 20m )

 • Ô liền kề 01 diện tích 97m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Đông Bắc giáp với tuyến đường 14m  số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Các ô liền kề từ 02 đến 08 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Đông Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Ô liền kề 09 diện tích 91m2 là ô góc giáp với 2 tuyến đường 14m và 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Các ô liền kề từ 10 đến 14 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Đông Nam giáp với tuyến đường 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Ô liền kề 15 diện tích 91m2 là ô góc giáp với 2 tuyến đường 14m và 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Các ô liền kề từ 16 đến 22 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Tây Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Ô liền kề 23 diện tích 97m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Tây Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%

16. Chi tiết Block A1.2 Liền Kề 12 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block A1.2 – LK12 )

A1-2-LK-12-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block A1.2 Liền Kề 12 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A1.2-LK12) gồm có 25 ô diện tích chủ yếu là 100m2 ( 5m x 20m )

 • Ô liền kề 01 diện tích 91m2 là ô góc giáp với tuyến đường 14m và 17m  số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Các ô liền kề từ 02 đến 06 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích là 80m2 có Hướng Cửa chính là hướng Tây Bắc giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Ô liền kề 07 diện tích 91m2 là ô góc giáp với 2 tuyến đường 14m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Các ô liền kề từ 08 đến 15 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Đông Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Ô liền kề 16 diện tích 97m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Đông Bắc giáp với  tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Ô liền kề 17 diện tích 97m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Tây Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Các ô liền kề từ 18 đến 25 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Tây Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%

17. Chi tiết Block A1.2 Liền Kề 13 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block A1.2 – LK13 )

A1-2-LK-13-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block A1.2 Liền Kề 13 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A1.2-LK13) gồm có 26 ô diện tích chủ yếu là 100m2 ( 5m x 20m )

 • Ô liền kề 01 diện tích 97m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Đông Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Các ô liền kề từ 02 đến 12 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích là 95m2 có Hướng Cửa chính là hướng Đông Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Ô liền kề 13 diện tích 97m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Đông Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Ô liền kề 14 diện tích 97m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Tây Nam giáp với  tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Các ô liền kề từ 15 đến 25 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Tây Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Ô liền kề 26 diện tích 97m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Tây Nam giáp với  tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

18. Chi tiết Block A1.2 Liền Kề 14 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block A1.2 – LK14 )

A1-2-LK-14-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block A1.2 Liền Kề 14 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A1.2-LK14) gồm có 31 ô diện tích chủ yếu là 100m2 ( 5m x 20m )

 • Ô liền kề 01 diện tích 97m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Đông Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Các ô liền kề từ 02 đến 12 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích là 95m2 có Hướng Cửa chính là hướng Đông Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Ô liền kề 13 diện tích 96m2 là ô góc giáp với tuyến đường 14m và 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Các ô liền kề từ 14 đến 18 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Đông Nam giáp với tuyến đường 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Ô liền kề 19 diện tích 115m2 là ô góc giáp với  tuyến đường 14m và 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Các ô liền kề từ 20 đến 30 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Tây Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Ô liền kề 31 diện tích 97m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Tây Nam giáp với  tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%

19. Chi tiết Block A1.2 Liền Kề 15 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block A1.2 – LK15 )

A1-2-LK-15-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block A1.2 Liền Kề 16 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A1.2-LK16) gồm có 26 ô diện tích chủ yếu là 100m2 ( 5m x 20m )

 • Ô liền kề 01 diện tích 83m2 là ô góc giáp với tuyến đường 14m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Các ô liền kề từ 02 đến 07 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích là 80m2 có Hướng Cửa chính là hướng Tây Bắc giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Ô liền kề 08 diện tích 152m2 là ô góc giáp với tuyến đường 17m và 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Các ô liền kề từ 09 đến 16 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Đông Bắc giáp với tuyến đường 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Ô liền kề 17 diện tích 101m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Đông Bắc giáp với  tuyến đường 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Ô liền kề 18 diện tích 102m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Tây Nam giáp với  tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Các ô liền kề từ 19 đến 26 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 100m2 có Hướng Cửa chính là hướng Tây Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

20. Chi tiết Block A1.2 Liền Kề 16 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block A1.2 – LK16 )

A1-2-LK-16-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block A1.2 Liền Kề 16 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A1.2-LK16) gồm có 26 ô diện tích chủ yếu là 100m2 ( 5m x 20m )

 • Ô liền kề 01 diện tích 98m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Đông Bắc giáp với tuyến đường 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Các ô liền kề từ 02 đến 12 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Đông Bắc giáp với tuyến đường 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Ô liền kề 13 diện tích 90m2 có Hướng Cửa chính là hướng Đông Bắc giáp với tuyến đường 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Ô liền kề 14 diện tích 102m2 có Hướng Cửa chính là hướng Tây Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Các ô liền kề từ 15 đến 25 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Tây Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Ô liền kề 26 diện tích 102m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Tây Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

21. Chi tiết Block A1.2 Liền Kề 17 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block A1.2 – LK17 )

A1-2-LK-17-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block A1.2 Liền Kề 17 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A1.2-LK17) gồm có 28 ô diện tích chủ yếu là 100m2 ( 5m x 20m )

 • Ô liền kề 01 diện tích 92m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Đông Bắc giáp với tuyến đường 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Các ô liền kề từ 02 đến 10 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Đông Bắc giáp với tuyến đường 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Ô liền kề 11 diện tích 116m2 giáp với 2 tuyến đường 25m và 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Các ô liền kề từ 12 đến 17 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Đông Nam giáp với tuyến đường 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Ô liền kề 18 diện tích 96m2 là ô góc giáp với tuyến đường 14m và 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Các ô liền kề từ 19 đến 27 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Tây Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Ô liền kề 28 diện tích 102m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Tây Nam giáp tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

22. Chi tiết Block A1.2 Liền Kề 18 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block A1.2 – LK18 )

A1-2-LK-18-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block A1.2 Liền Kề 18 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A1.2-LK18) gồm có 04 ô diện tích chủ yếu là 100m2 ( 5m x 20m )

 • Ô liền kề 01 diện tích 107m2 là ô góc giáp với 2 tuyến đường 14m và 17,5m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%.
 • Ô liền kề 02 diện tích 105m2 là ô góc giáp với 2 tuyến đường 25m và 17,5m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%.
 • Ô liền kề 03 diện tích 121m2 giáp với tuyến đường 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%.
 • Ô liền kề 04 diện tích 108m2 là ô góc giáp với tuyến đường 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%.

23. Chi tiết Block A1.2 Liền Kề 19 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block A1.2 – LK19 )

A1-2-LK-19-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block A1.2 Liền Kề 19 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A1.2-LK19) gồm có 12 ô diện tích chủ yếu là 100m2 ( 5m x 20m )

 • Ô liền kề 01 diện tích 96m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Đông Bắc giáp với tuyến đường 17,5m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Các ô liền kề từ 02 đến 11 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Đông Bắc giáp với tuyến đường 17,5m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Ô liền kề 12 diện tích 94m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Đông Bắc giáp tuyến đường 17,5m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

24. Chi tiết Block A1.2 Liền Kề 20 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block A1.2 – LK20 )

A1-2-LK-20-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block A1.2 Liền Kề 20 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A1.2-LK20) gồm có 07 ô diện tích chủ yếu là 100m2 ( 5m x 20m )

 • Ô liền kề 01 diện tích 98m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Đông Bắc giáp với tuyến đường 17,5m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Các ô liền kề từ 02 đến 06 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Đông Bắc giáp với tuyến đường 17,5m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Ô liền kề 07 diện tích 99m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Đông Bắc giáp tuyến đường 17,5m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

25. Chi tiết Block A1.2 Liền Kề 21 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block A1.2 – LK21 )

A1-2-LK-21-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block A1.2 Liền Kề 21 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A1.2-LK21) gồm có 07 ô diện tích chủ yếu là 100m2 ( 5m x 20m )

 • Ô liền kề 01 diện tích 100m2 là ô góc có hướng cửa chính là Đông Bắc giáp với tuyến đường17,5m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Các ô liền kề từ 02 đến 06 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Đông Bắc giáp với tuyến đường 17,5m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Ô liền kề 07 diện tích 108m2 là ô góc có hướng cửa chính là Đông Bắc giáp tuyến đường 17,5m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

26. Chi tiết Block A1.2 Liền Kề 22 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block A1.2 – LK22 )

A1-2-LK-22-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block A1.2 Liền Kề 22 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A1.2-LK22) gồm có 19 ô diện tích chủ yếu là 100m2 ( 5m x 20m )

 • Ô liền kề 01 diện tích 154m2 là ô góc giáp với tuyến đường 14m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Ô liền kề 02 diện tích 129m2 có Hướng Cửa chính là hướng Tây Bắc giáp với tuyến đường 17m và 17,5m  số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Ô liền kề 03 diện tích 117m2 là ô góc giáp với tuyến đường 14m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Các ô liền kề từ 04 đến 11 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Đông Bắc giáp với tuyến đường 17,5m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Ô liền kề 12 diện tích 100m2 là ô góc giáp tuyến đường 17,5m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Ô liền kề 13 diện tích 127m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Tây Nam giáp tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Các ô liền kề từ 14 đến 19 tại Block A1.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Tây Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Related posts

Leave a Comment