You are here

Thông tin chi tiết khu đất A1.3 biệt thự liền kề Thanh Hà Mường Thanh

A1-3-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

A1-3-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block A1.3 gồm có 11 Block phân chia thành các ô liền kề, biệt thự tổng số ô là 182 diện tích từ 200m2, 250m2, 300m2, 350m2 đến 400m2 tổng giá bán từ 4,8 tỷ đến 9 tỷ chi tiết như sau:

Block A1.3-BT1 gồm có 16 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 300m2, chiều cao tối đa là 3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện tích ô đất đó.

Block A1.3-BT2 gồm có 25 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 300m2, và ô góc khoảng 350m2, chiều cao tối đa là 3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện tích ô đất đó.

Block A1.3-BT3 gồm có 03 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 400m2, chiều cao tối đa là  3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện tích ô đất đó.

Block A1.3-BT4 gồm có 04 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 350m2, và ô góc khoảng 400m2, chiều cao tối đa là 3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện tích ô đất đó.

Block A1.3-BT5 gồm có 09 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 350m2, và ô góc khoảng 450m2, chiều cao tối đa là 3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện tích ô đất đó.

Block A1.3-BT6 gồm có 20 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 360m2, chiều cao tối đa là 3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện tích ô đất đó.

Block A1.3-BT7 gồm có 21 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 300m2, và ô góc khoảng 400m2, chiều cao tối đa là 3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện tích ô đất đó.

Block A1.3-BT8 gồm có 18 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 200m2, và ô góc khoảng 250m2, chiều cao tối đa là 3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện tích ô đất đó.

Block A1.3-BT9 gồm có 20 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 200m2, và ô góc khoảng 290m2, chiều cao tối đa là 3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện tích ô đất đó.

Block A1.3-BT10 gồm có 18 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 200m2, và ô góc khoảng 300m2, chiều cao tối đa là 3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện tích ô đất đó.

Block A1.3-BT11 gồm có 16 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 200m2, và ô góc khoảng 400m2, chiều cao tối đa là 3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện tích ô đất đó.

Block A1.3-LK01 gồm có 06 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 300m2, chiều cao tối đa là 6 tầng, với mật độ xây dựng là 60% tổng diện tích ô đất đó.

Block A1.3-LK02 gồm có 06 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 300m, chiều cao tối đa là 6 tầng, với mật độ xây dựng là 60% tổng diện tích ô đất đó.

– Giá bán dự kiến của ô Liền kề, Biệt thự tại Block A1.3 là từ 24 triệu/m2 đến 30 tr/m2

1. Chi tiết Block A1.3 Biệt Thự 01 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block A1.3 – BT01 )

A1-3-BT-01-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block A1.3 Biệt Thự 01 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A1.3-BT01) gồm có 16 ô diện tích chủ yếu là 300m2

 • Ô Biệt thự 01 là ô góc diện tích 263m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô biệt thự tại Block A1.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 2 đến ô 6 có Hướng Cửa chính là Đông Nam  giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 07 là ô góc diện tích 359m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 08 là ô góc diện tích 326m2 giáp với tuyến đường 14m và 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô Biệt thự từ ô 09 đến ô 15 diện tích gần 300m2 có Hướng cửa chính là Tây Bắc giáp với tuyến đường 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 16 là ô góc diện tích 393m2 giáp với tuyến đường 14m và 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

2. Chi tiết Block A1.3 Biệt Thự 02 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block A1.3 – BT02 )

A1-3-BT-02-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block A1.3 Biệt Thự 02 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A1.3-BT02) gồm có 25 ô diện tích chủ yếu là 300m2

 • Ô Biệt thự 01 là ô góc diện tích 337m2 giáp với tuyến đường 14m và 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 02 diện tích 327m2 giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 03 là ô góc diện tích 367m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô biệt thự tại Block A1.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 04 đến ô 13 có Hướng Cửa chính là Đông Bắc  giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 14 là ô góc diện tích 294m2 giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 15 là ô góc diện tích 323m2 giáp với tuyến đường và 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô biệt thự từ ô 16 đến ô 25 diện tích gần 300m2 có Hướng cửa chính là Tây Nam giáp với tuyến đường 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

3. Chi tiết Block A1.3 Biệt Thự 03, 04, 05  Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block A1.3 – BT02 – BT03 – BT04 – BT05 )

A1-3-BT-03-04-05-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block A1.3 Biệt Thự 03 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A1.3-BT03) gồm có 03 ô diện tích chủ yếu là 400m2

 • Ô Biệt thự 01 là ô góc diện tích 438m2 giáp với tuyến đường 14m và 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 02 diện tích 466m2 có Hướng cửa chính là Đông Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 03 diện tích 346m2 có Hướng cửa chính là Đông Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 04 diện tích 305m2 giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

Block A1.3 Biệt Thự 04 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A1.3-BT04) gồm có 04 ô diện tích chủ yếu là 450m2

 • Ô Biệt thự 01 là ô góc diện tích 479m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 02 diện tích 400m2 có Hướng cửa chính là Đông Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 03 là ô góc diện tích 404m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

Block A1.3 Biệt Thự 05 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A1.3-BT05) gồm có 09 ô diện tích chủ yếu là 350m2

 • Ô Biệt thự 01 là ô góc diện tích 458m2 giáp với tuyến đường 14m và 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô Biệt thự từ ô 02 đến ô 08 diện tích gần 350m2 có Hướng cửa chính là Tây Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 09 là ô góc diện tích 305m2 giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

4. Chi tiết Block A1.3 Biệt Thự 06 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block A1.3 – BT06 )

A1-3-BT-06-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block A1.3 Biệt Thự 06 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A1.3-BT06) gồm có 20 ô diện tích chủ yếu là 350m2

 • Ô Biệt thự 01 là ô góc diện tích 357m2 có hướng cửa Đông Nam giáp với tuyến đường  25m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô biệt thự tại Block A1.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 02 đến ô 19 có Hướng Cửa chính là Đông Nam giáp với tuyến đường 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 20 là ô góc diện tích 359m2 giáp với tuyến đường 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

5. Chi tiết Block A1.3 Biệt Thự 07 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block A1.3 – BT07 )

A1-3-BT-07-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block A1.3 Biệt Thự 07 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A1.3-BT07) gồm có 21 ô diện tích chủ yếu là 300m2

 • Ô Biệt thự 01 là ô góc diện tích 274m2 có hướng cửa Đông Bắc giáp với tuyến đường 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô biệt thự tại Block A1.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 02 đến ô 20 có Hướng Cửa chính là Đông Bắc giáp với tuyến đường 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 21 là ô góc diện tích 392m2 giáp với tuyến đường 14m và 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

6. Chi tiết Block A1.3 Biệt Thự 08 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block A1.3 – BT08 )

A1-3-BT-08-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block A1.3 Biệt Thự 08 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A1.3-BT08) gồm có 18 ô diện tích chủ yếu là 200m2

 • Ô Biệt thự 01 là ô góc diện tích 323m2 giáp với tuyến đường 14m và 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô biệt thự tại Block A1.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 02 đến ô 07 có Hướng Cửa chính là Đông Bắc giáp với tuyến đường 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 08 là ô góc diện tích 166m2 giáp với tuyến đường 14m và 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô biệt thự tại Block A1.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 09 đến ô 10 có Hướng Cửa chính là Đông Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 11 là ô góc diện tích 221m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô biệt thự tại Block A1.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 12 đến ô 17 có Hướng Cửa chính là Tây Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 18 là ô góc diện tích 250m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

7. Chi tiết Block A1.3 Biệt Thự 09 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block A1.3 – BT09 )

A1-3-BT-09-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block A1.3 Biệt Thự 09 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A1.3-BT09) gồm có 20 ô diện tích chủ yếu là 200m2

 • Ô Biệt thự 01 là ô góc diện tích 213m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô biệt thự tại Block A1.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 02 đến ô 09 có Hướng Cửa chính là Đông Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 10 là ô góc diện tích 187m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 11 là ô góc diện tích 187m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô biệt thự tại Block A1.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 12 đến ô 19 có Hướng Cửa chính là Tây Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 20 là ô góc diện tích 286m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

8. Chi tiết Block A1.3 Biệt Thự 10 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block A1.3 – BT10 )

A1-3-BT-10-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block A1.3 Biệt Thự 10 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A1.3-BT10) gồm có 18 ô diện tích chủ yếu là 200m2

 • Ô Biệt thự 01 là ô góc diện tích 214m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô biệt thự tại Block A1.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 02 đến ô 08 có Hướng Cửa chính là Đông Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 09 là ô góc diện tích 187m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 10 là ô góc diện tích 187m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô biệt thự tại Block A1.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 11 đến ô 18 có Hướng Cửa chính là Tây Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 19 là ô góc diện tích 286m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

9. Chi tiết Block A1.3 Biệt Thự 11 Liền kề 01, Liền kề 02 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block A1.3 – BT11 – LK01 – LK02 )

A1-3-LK-01-LK-02-BT-11-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

 

Block A1.3 Biệt Thự 11 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A1.3-BT11) gồm có 16 ô diện tích chủ yếu là 200m2

 • Ô Biệt thự 01 là ô góc diện tích 319m2 giáp với tuyến đường 14m và 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô biệt thự tại Block A1.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 02 đến ô 13 có Hướng Cửa chính là Tây Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 14 là ô góc diện tích 217m2 giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô biệt thự tại Block A1.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 15 đến ô 16 có Hướng Cửa chính là Đông Nam giáp với tuyến đường 60m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

Block A1.3 Liền Kề 01 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A1.3-LK01) gồm có 6 ô diện tích chủ yếu là 300m2 ( 10m x 30m )

 • Ô liền kề 01 là ô góc diện tích 325m2 giáp với tuyến đường 60m và 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 60%
 • Các ô liền kề từ 02 đến 06 tại Block A1.1 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 300m2 có Hướng Cửa chính là hướng Đông Nam giáp với tuyến đường 60m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 60%

Block A1.3 Liền Kề 01 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A1.3-LK01) gồm có 6 ô diện tích chủ yếu là 300m2 ( 10m x 30m )

 • Các ô liền kề từ 01 đến 05 tại Block A1.1 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 300m2 có Hướng Cửa chính là hướng Đông Nam giáp với tuyến đường 60m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 60%
 • Ô liền kề 06 là ô góc giáp với tuyến đường 60m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 60%

 

Related posts

Leave a Comment