You are here

Thông tin chi tiết khu đất A2.3 biệt thự liền kề Thanh Hà Mường Thanh

A2-3-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

A2-3-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block A2.3 gồm có 12 Block phân chia thành các ô liền kề, biệt thự  tổng số ô là 283 diện tích từ 75m2, 100m2, 200m2, 280m2 đến 300m2 tổng giá bán từ 2,0 tỷ đến 9 tỷ chi tiết như sau:

– Block A2.3-BT1 gồm có 14 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 280m2, chiều cao tối đa là  3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện tích ô đất đó.

– Block A2.3-BT2 gồm có 14 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 280m2, và ô góc khoảng 300m2, chiều cao tối đa là  3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện tích ô đất đó.

– Block A2.3-BT3 gồm có 18 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 200m2, và ô góc khoảng 220m2, chiều cao tối đa là  3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện tích ô đất đó.

– Block A2.3-BT4 gồm có 18 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 200m2, và ô góc khoảng 230m2, chiều cao tối đa là  3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện tích ô đất đó.

Block A2.3-LK1 gồm có 29 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 100m2, và ô góc khoảng 102m2, chiều cao tối đa là  4 tầng, với mật độ xây dựng là 78% tổng diện tích ô đất đó

Block A2.3-LK2 gồm có 42 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 100m2, và ô góc khoảng 102m2, chiều cao tối đa là  4 tầng, với mật độ xây dựng là 76% tổng diện tích ô đất đó

Block A2.3-LK3 gồm có 46 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 100m2, và ô góc khoảng 102m2, chiều cao tối đa là  4 tầng, với mật độ xây dựng là 76% tổng diện tích ô đất đó

Block A2.3-LK4 gồm có 29 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 75m2, 100m2 chiều cao tối đa là  4 tầng, với mật độ xây dựng là 78% tổng diện tích ô đất đó

Block A2.3-LK5 gồm có 29 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 75m2, 100m2 chiều cao tối đa là  4 tầng, với mật độ xây dựng là 78% tổng diện tích ô đất đó

Block A2.3-LK6 gồm có 44 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 100m2, và ô góc khoảng 150m2, chiều cao tối đa là  4 tầng, với mật độ xây dựng là 76% tổng diện tích ô đất đó

Block A2.3-LK7 gồm có 46 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 100m2, và ô góc khoảng 102m2, chiều cao tối đa là  4 tầng, với mật độ xây dựng là 76% tổng diện tích ô đất đó

Block A2.3-LK8 gồm có 29 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 100m2, và ô góc khoảng 102m2, chiều cao tối đa là  4 tầng, với mật độ xây dựng là 78% tổng diện tích ô đất đó

1. Chi tiết Block A2.3 Biệt Thự 01 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block A2.3 – BT01 )

A2-3-BT-01-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block A2.3 Biệt Thự 01 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A2.3-BT01) gồm có 14 ô diện tích chủ yếu là 280m2

 • Ô Biệt thự 01 là ô góc diện tích 244m2 giáp với tuyến đường 17m và 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô biệt thự tại Block A2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 02 đến ô 13 diện tích 280m2 có Hướng Cửa chính là Đông giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 14 là ô góc diện tích 244m2 giáp với tuyến đường 17m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

2. Chi tiết Block A2.3 Biệt Thự 02 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block A2.3 – BT02 )

A2-3-BT-02-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block A2.3 Biệt Thự 02 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A2.3-BT02) gồm có 14 ô diện tích chủ yếu là 280m2

 • Ô Biệt thự 01 là ô góc diện tích 304m2 giáp với tuyến đường 17m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô biệt thự tại Block A2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 02 đến ô 13 diện tích 280m2 có Hướng Cửa chính là Đông giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 14 là ô góc diện tích 244m2 giáp với tuyến đường 17m và 20,5m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

3. Chi tiết Block A2.3 Biệt Thự 03 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block A2.3 – BT03 )

A2-3-BT-03-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block A2.3 Biệt Thự 03 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A2.3-BT03) gồm có 18 ô diện tích chủ yếu là 200m2

 • Ô Biệt thự 01 là ô góc diện tích 207m2 giáp với tuyến đường 14m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô biệt thự tại Block A2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 02 đến ô 08 diện tích 200m2 có Hướng Cửa chính là Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 09 là ô góc diện tích 225m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 10 là ô góc diện tích 225m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô biệt thự tại Block A2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 11 đến ô 17 diện tích 200m2 có Hướng Cửa chính là Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 18 là ô góc diện tích 207m2 giáp với tuyến đường 14m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

4. Chi tiết Block A2.3 Biệt Thự 04 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block A2.3 – BT04 )

A2-3-BT-04-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block A2.3 Biệt Thự 04 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A2.3-BT04) gồm có 18 ô diện tích chủ yếu là 200m2

 • Ô Biệt thự 01 là ô góc diện tích 207m2 giáp với tuyến đường 14m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô biệt thự tại Block A2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 02 đến ô 08 diện tích 200m2 có Hướng Cửa chính là Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 09 là ô góc diện tích 220m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 10 là ô góc diện tích 231m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô biệt thự tại Block A2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 11 đến ô 17 diện tích 200m2 có Hướng Cửa chính là Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 18 là ô góc diện tích 207m2 giáp với tuyến đường 14m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

5. Chi tiết Block A2.3 Liền Kề 01 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block A2.3 – LK01 )

A2-3-LK-01-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block A2.3 Liền Kề 01 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A2.3-LK01) gồm có 30 ô diện tích chủ yếu là 100m2 ( 5m x 20m )

 • Ô liền kề 01 hướng cửa chính là Đông Bắc diện tích 100m2 là ô góc giáp với tuyến đường 17m và 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Các ô liền kề từ 02 đến 11 tại Block A2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Bắc giáp với tuyến đường 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Ô liền kề 12 diện tích 102m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Bắc giáp với tuyến đường 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Ô liền kề 13 diện tích 102m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Các ô liền kề từ 14 đến 23 tại Block A2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Ô liền kề 24 diện tích 100m2 là ô góc giáp với tuyến đường 14m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Các ô liền kề từ 25 đến 29 tại Block A2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Tây giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%

6. Chi tiết Block A2.3 Liền Kề 02 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block A2.3 – LK02 )

A2-3-LK-02-1-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

A2-3-LK-02-2-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block A2.3 Liền Kề 02 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A2.3-LK02) gồm có 42 ô diện tích chủ yếu là 100m2 ( 5m x 20m )

 • Ô liền kề 01 hướng cửa chính là Bắc diện tích 100m2 là ô góc giáp với tuyến đường 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Các ô liền kề từ 02 đến 10 tại Block A2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Bắc giáp với tuyến đường 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Ô liền kề 11 diện tích 148m2 là ô góc giáp với tuyến đường 25m và 50m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Các ô liền kề từ 12 đến 25 tại Block A2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Đông giáp với tuyến đường 50m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Ô liền kề 26 diện tích 102m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Đông giáp với tuyến đường 50m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Ô liền kề 27 diện tích 102m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Tây giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Các ô liền kề từ 28 đến 31 tại Block A2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Tây giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Ô liền kề 32 là ô góc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Các ô liền kề từ 33 đến 41 tại Block A2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Ô liền kề 42 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 76%

7. Chi tiết Block A2.3 Liền Kề 03 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block A2.3 – LK03 )

A2-3-LK-03-1-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

A2-3-LK-03-2-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block A2.3 Liền Kề 03 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A2.3-LK03) gồm có 46 ô diện tích chủ yếu là 100m2 ( 5m x 20m )

 • Ô liền kề 01 hướng cửa chính là Đông diện tích 102m2 là ô góc giáp với tuyến đường 50m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Các ô liền kề từ 02 đến 17 tại Block A2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Đông giáp với tuyến đường 50m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Ô liền kề 18 diện tích 147m2 là ô góc giáp với tuyến đường 17m và 50m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Các ô liền kề từ 19 đến 27 tại Block A2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Nam giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Ô liền kề 28 diện tích 102m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Nam giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Ô liền kề 29 diện tích 102m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Các ô liền kề từ 30 đến 38 tại Block A2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Các ô liền kề từ 39 đến 45 tại Block A2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Tây giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Ô liền kề 46 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Tây diện tích 102m2 giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 76%

8. Chi tiết Block A2.3 Liền Kề 04 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block A2.3 – LK04 )

A2-3-LK-04-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block A2.3 Liền Kề 04 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A2.3-LK04) gồm có 29 ô diện tích chủ yếu là 100m2 ( 5m x 20m )

 • Ô liền kề 01 diện tích 100m2 là ô góc giáp với tuyến đường 14m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Các ô liền kề từ 02 đến 11 tại Block A2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có diện tích 100m2 Hướng Cửa chính là hướng Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Ô liền kề 12 diện tích 102m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Ô liền kề 13 diện tích 102m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Nam giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Các ô liền kề từ 14 đến 23 tại Block A2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 100m2 có Hướng Cửa chính là hướng Nam giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Ô liền kề 24 diện tích 100m2 là ô góc giáp với tuyến đường 17m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Các ô liền kề từ 25 đến 29 tại Block A2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có diện tích 75m2 có Hướng Cửa chính là hướng Tây giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%

9. Chi tiết Block A2.3 Liền Kề 05 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block A2.3 – LK05 )

A2-3-LK-05-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block A2.3 Liền Kề 05 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A2.3-LK05) gồm có 29 ô diện tích chủ yếu là 100m2 ( 5m x 20m )

 • Ô liền kề 01 diện tích 100m2 là ô góc giáp với tuyến đường 17m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Các ô liền kề từ 02 đến 11 tại Block A2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có diện tích 100m2 Hướng Cửa chính là hướng Bắc giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Ô liền kề 12 diện tích 102m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Bắc giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Ô liền kề 13 diện tích 102m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Các ô liền kề từ 14 đến 23 tại Block A2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 100m2 có Hướng Cửa chính là hướng Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Ô liền kề 24 diện tích 100m2 là ô góc giáp với tuyến đường 14m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Các ô liền kề từ 25 đến 29 tại Block A2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có diện tích 75m2 có Hướng Cửa chính là hướng Tây giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%

10. Chi tiết Block A2.3 Liền Kề 06 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block A2.3 – LK06 )

A2-3-LK-06-1-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

A2-3-LK-06-2-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block A2.3 Liền Kề 06 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A2.3-LK06) gồm có 44 ô diện tích chủ yếu là 100m2 ( 5m x 20m )

 • Ô liền kề 01 diện tích 102m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Bắc giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Các ô liền kề từ 02 đến 10 tại Block A2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có diện tích 100m2 Hướng Cửa chính là hướng Bắc giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Ô liền kề 11 diện tích 147m2 là ô góc giáp với tuyến đường 17m và 50m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Các ô liền kề từ 12 đến 26 tại Block A2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Đông giáp với tuyến đường 50m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Ô liền kề 27 diện tích 102m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Đông giáp với tuyến đường 50m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Ô liền kề 28 diện tích 102m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Tây giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Các ô liền kề từ 29 đến 34 tại Block A2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có diện tích 100m2 có Hướng Cửa chính là hướng Tây giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Các ô liền kề từ 35 đến 43 tại Block A2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có diện tích 100m2 có Hướng Cửa chính là hướng Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Ô liền kề 44 diện tích 102m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 76%

11. Chi tiết Block A2.3 Liền Kề 07 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block A2.3 – LK07 )

A2-3-LK-07-1-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

A2-3-LK-07-2-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block A2.3 Liền Kề 07 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A2.3-LK07) gồm có 46 ô diện tích chủ yếu là 100m2 ( 5m x 20m )

 • Ô liền kề 01 diện tích 102m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Đông giáp với tuyến đường 50m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Các ô liền kề từ 02 đến 17 tại Block A2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có diện tích 100m2 Hướng Cửa chính là hướng Đông giáp với tuyến đường 50m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Ô liền kề 18 diện tích 156m2 là ô góc giáp với tuyến đường 20,5m và 50m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Các ô liền kề từ 19 đến 27 tại Block A2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Nam giáp với tuyến đường 20,5m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Ô liền kề 28 diện tích 102m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Nam giáp với tuyến đường 20,5m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Ô liền kề 29 diện tích 102m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Các ô liền kề từ 30 đến 38 tại Block A2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có diện tích 100m2 có Hướng Cửa chính là hướng Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Các ô liền kề từ 39 đến 45 tại Block A2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có diện tích 100m2 có Hướng Cửa chính là hướng Tây giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Ô liền kề 46 diện tích 102m2 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Tây giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 76%

12. Chi tiết Block A2.3 Liền Kề 08 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block A2.3 – LK08 )

A2-3-LK-08-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block A2.3 Liền Kề 08 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A2.3-LK08) gồm có 29 ô diện tích chủ yếu là 100m2 ( 5m x 20m )

 • Ô liền kề 01 diện tích 100m2 là ô góc giáp với tuyến đường 14m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Các ô liền kề từ 02 đến 11 tại Block A2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có diện tích 100m2 Hướng Cửa chính là hướng Bắc giáp với tuyến đường 50m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Ô liền kề 12 diện tích 102m2 là ô góc giáp với tuyến đường 14m có Hướng Cửa chính là hướng Bắc số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Ô liền kề 13 diện tích 102m2 là ô góc giáp với tuyến đường 20,5m có Hướng Cửa chính là hướng Nam số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Các ô liền kề từ 14 đến 23 tại Block A2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Nam giáp với tuyến đường 20,5m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Ô liền kề 24 diện tích 100m2 là ô góc giáp với tuyến đường 17m và 20,5m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Các ô liền kề từ 25 đến 29 tại Block A2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có diện tích 75m2 có Hướng Cửa chính là hướng Tây giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%

 

 

Related posts

Leave a Comment