You are here

Thông tin chi tiết khu đất B2.5 biệt thự liền kề Thanh Hà Mường Thanh

B2-5-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

B2-5-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block B2.5 gồm có 3 Block phân chia thành các ô liền kề, biệt thự  tổng số ô là 75 diện tích từ 200m2 tổng giá bán từ 4,8 tỷ chi tiết như sau:

– Block B2.5-BT01 gồm có 24 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 200m, chiều cao tối đa là  3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện tích ô đất đó.

– Block B2.5-BT2 gồm có 24 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 200m, và ô góc khoảng 300m2, chiều cao tối đa là  3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện tích ô đất đó.

– Block B2.5-BT3 gồm có 27 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 200m, và ô góc khoảng 300m2, chiều cao tối đa là  3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện tích ô đất đó.

1. Chi tiết Block B2.5 Biệt Thự 01 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block B2.5 – BT01 )

B2-5-BT-01-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block B2.5 Biệt Thự 01 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu B2.5-BT01) gồm có 24 ô diện tích chủ yếu là 200m2 ( 10m x 20m )

 • Ô Biệt thự 01 là ô góc diện tích 212m2 giáp với tuyến đường 14m và 20,5m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 02 là ô góc diện tích 212m2 giáp với tuyến đường 14m và 20,5m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô biệt thự tại Block B2.5 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 03 đến ô 12 diện tích 200m2 có Hướng Cửa chính là Đông giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 13 là ô góc diện tích 187m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 14 là ô góc diện tích 187m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô liền kề từ ô 15 đến ô 24 diện tích 200m2 có Hướng cửa chính là Tây giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

2. Chi tiết Block B2.5 Biệt Thự 02 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block B2.5 – BT02 )

B2-5-BT-02-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block B2.5 Biệt Thự 02 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu B2.5-BT02) gồm có 24 ô diện tích chủ yếu là 200m2 ( 10m x 20m )

 • Ô Biệt thự 01 là ô góc diện tích 240m2 giáp với tuyến đường 14m và 20,5m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 02 là ô góc diện tích 240m2 giáp với tuyến đường 14m và 20,5m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô biệt thự tại Block B2.5 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 03 đến ô 12 diện tích 225m2 có Hướng Cửa chính là Đông giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 13 là ô góc diện tích 212m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 14 là ô góc diện tích 212m2 giáp với tuyến đường 14m và 30m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô liền kề từ ô 15 đến ô 24 diện tích 225m2 có Hướng cửa chính là Tây giáp với tuyến đường 30m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

3. Chi tiết Block B2.5 Biệt Thự 03 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block B2.5 – BT03 )

B2-5-BT-03-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block B2.5 Biệt Thự 03 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu B2.5-BT03) gồm có 27 ô diện tích chủ yếu là 225m2

 • Ô Biệt thự 01 là ô góc diện tích 280m2 giáp với tuyến đường 14m và 30m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 02 là ô góc diện tích 280m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô biệt thự tại Block B2.5 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 03 đến ô 14 diện tích 225m2 có Hướng Cửa chính là Đông giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 15 là ô góc diện tích 302m2 giáp với tuyến đường 14m và 50m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 16 là ô góc diện tích 267m2 giáp với tuyến đường 30m và 50m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô liền kề từ ô 17 đến ô 27 diện tích 225m2 có Hướng cửa chính là Tây giáp với tuyến đường 30m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

Related posts

Leave a Comment