You are here

Tôi đã học được gì khi làm nghề bất động sản

lam-chu-tu-duy-thay-doi-van-menh-full

Nghê Môi giới bất động sản trong thời đại hiện nay đòi hỏi bạn cần có nhiều kỹ năng như hiểu dự án , khu vực, giao tiếp, đàm phán, nhận định, thông tin…..đây là những kỹ năng cơ bản cần phải có . Trước khi làm Bất Động Sản Trọng cũng không có được học, được thực tế vận dụng nhiều kỹ năng như vậy đâu đây cũng là một phần khiến 06 tháng đầu không có thu nhập nhưng đến tại thời điểm này cái mà Trọng nhận thấy ở đây chính là đã học thêm nhiều kỹ năng cần thiết trong hoạt động xã hội . Những kĩ năng này không phải học trên lý thuyết , không qua trường lớp nào hết mà nó được thực tế tại trường đời, không bị lạc hậu như những kiến thức chuyên ngành trên sách vở. Giờ đây Trọng tự tin hơn rất nhiều  và cái quan trọng nữa là tư duy đã có nhiều thay đổi tích cực bạn muốn làm chủ cuộc đời mình thì cái đầu tiên bạn cần thay đổi đó là tư duy của chính mình “ thay đổi tư duy làm chủ vận mệnh ”.

Chúc các bạn thành công trên con đường mình đã chọn !

Related posts

Leave a Comment